TEHLİKESİZ ATIKLAR

2  TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
02 01         Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 04    Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10    Atık metal
 
3    AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
03 01         Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
03 01 01    Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 05    03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 03         Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
03 03 01    Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 07    Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
03 03 08    Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
 
4    DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 02         Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 17    04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentleri
04 02 21    İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22    İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
 
7    ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 02        Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 13    Atık plastik
07 02 15    07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
 
9    FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
09 01         Fotoğraf Endüstrisi Atıkları
09 01 07    Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08    Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 12    09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 
10    ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10 02         Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
10 02 01    Cüruf işleme atıkları
10 02 02    İşlenmemiş cüruf
10 02 10    Haddehane tufalı
10 03         Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 03 02    Anot hurdaları
10 03 16    10 03 05 dışındaki köpükler
10 05         Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 05 01    Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 04    Diğer partiküller ve toz
10 05 11    10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 06         Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 06 01    Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02    Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 04    Diğer partiküller ve toz
10 07         Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 07 01    Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02    Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03    Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04    Diğer partiküller ve toz
10 08         Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 08 04    Partiküller ve toz
10 08 09    Diğer cüruflar
10 08 11    10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 14    Anot hurdası
10 09         Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar
10 09 03    Ocak cürufları
10 09 06    10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08    10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 12    10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 10         Demir Dışı Döküm Atıkları
10 10 03    Ocak cürufları
10 10 06    10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08    10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 12    10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 11         Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03    Cam elyaf atıkları
10 11 05    Partiküller ve toz
10 11 12    10 11 11 dışındaki atık camlar
 
11    METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ
11 05         Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları
11 05 01    Katı çinko
11 05 02    Çinko külü
 
12    METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
12 01         Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 
12 01 01    Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02    Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03    Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04    Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05    Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13    Kaynak atıkları
12 01 17    12 01 16 dışında kumlama maddeleri atıkları
12 01 21    12 01 21 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 
16    LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 01      Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 17    Demir metaller
16 01 18    Demir olmayan metaller
16 01 19    Plastik
16 01 20    Cam
16 03         Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler
16 03 04    16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 03 06    16 03 05 dışındaki organik atıklar
 
17    İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
17 02         Ahşap, Cam ve Plastik
17 02 01    Ahşap
17 02 02    Cam
17 02 03    Plastik
17 04         Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 01    Bakır, bronz, pirinç 
17 04 02    Alüminyum
17 04 03    Kurşun
17 04 04    Çinko
17 04 05    Demir ve çelik
17 04 06    Kalay
17 04 07    Karışık metaller
17 04 11    17 04 10 dışındaki kablolar
 
19    ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19 10         Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 01    Demir ve çelik atıkları 
19 10 02    Demir olmayan atıklar
19 10 04    19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 06    19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 09 05    Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi
19 12         Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01    Kağıt ve karton
19 12 02    Demir metali
19 12 03    Demir dışı metal
19 12 04    Plastik ve lastik
19 12 05    Cam
19 12 07    19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08    Tekstil malzemeleri
19 12 12    19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
 
20    AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) 
20 01         Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
20 01 01    Kâğıt ve karton
20 01 02    Cam
20 01 10    Giysiler
20 01 11    Tekstil ürünleri
20 01 38    20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39    Plastikler
20 01 40    Metaller

Bize Ulaşın
+90236 214 0419 info@pasaoglumetal.com Muradiye OSB İnönü Mah. 28. Sok. No:18 MANİSA TURKEY

Bizi Takip Edin
/pasaoglumetal